Adatvédelem

A heverde.hu babzsákfotel webáruház adatvédelmi elvei


1. Bevezető

heverde.hu tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Az áruházunk használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a heverde.hu üzemeltetője semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. A heverde.hu adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

-1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
-1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt
Egyezmény kihirdetéséről;
-2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
- A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások;
- adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;

2. Fogalmak és értelmezések

heverde.hu adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek:

- Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
- Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
- Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással
adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

3. A heverde.hu által gyűjtött adatok

- Általános adatgyűjtés: A heverde.hu automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.
- Regisztráció: A heverde.hu kereskedelmi szolgáltatásai regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, lakcím (város, irányítószám, cím), telefonszám (mobil vagy vezetékes). Rendelés során a regisztrált felhasználók külön szállítási címet valamint cégnevet is megadhatnak.

4. Az adatok kezelése, feldolgozása és továbbítása

heverde.hu az üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

- Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag a heverde.hu által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.
- A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomon követhetőségét szolgálják. A vásárló adatait a heverde.hu dolgozói ezen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezelik azokat, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.

5. Az adatok minősége és biztonsága

heverde.hu az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:

- A heverde.hu regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik a honlapon bejelentkezés után a következő hivatkozás alatt elérhető funkció segítségével: Címadatok módosítása
- Az ezen online funkció segítségével nem megoldható kérdések, panaszok kezelésében a heverde.hu ügyfélszolgálata nyújt segítséget

6. Az érintettek jogai és érvényesítésük

A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a heverde.hu regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből. A heverde.hu a következő lehetőségeket kínálja e jogok érvényesítésére:

- A heverde.hu regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek az előző pontban említett funkció segítségével: Címadatok módosítása
- Ugyanezen funkción keresztül a regisztráció bármikor megszüntethető: Címadatok módosítása / Törlés
- További kérdések, panaszok kezelésében a heverde.hu ügyfélszolgálata nyújt felvilágosítást

7. További felvilágosítás

heverde.hu ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a heverde.hu használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei az alábbi hivatkozás alatt tekinthetőek meg:

https://heverde.hu/index.php?route=information/contact